top of page

เรื่องน่ารู้ของสติกเกอร์ฉลากสินค้าก่อนสั่งพิมพ์เรื่องน่ารู้ของสติกเกอร์ฉลากสินค้าก่อนสั่งพิมพ์ สติกเกอร์ที่ใช้ทำฉลากสินค้ามีให้เลือกหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น สติกเกอร์พีวีซี สติกเกอร์พีพี สติกเกอร์เนื้อฟอยล์ รวมถึงกระดาษสติกเกอร์ต่าง ๆ ที่มีให้เลือกทั้ง กระดาษสติกเกอร์ม้วน กระดาษสติกเกอร์ขาวมัน กระดาษสติกเกอร์คราฟน้ำตาล กระดาษสติกเกอร์สี เป็นต้น แน่นอนว่าสติกเกอร์เนื้อพลาสติกและสติกเกอร์กระดาษ นิยมใช้ทำฉลากสินค้าและติดบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาด แต่ก่อนที่เราจะสั่งพิมพ์สติกเกอร์ฉลากสินค้าต้องรู้อะไรบ้าง มาดูกันค่ะ