top of page
แก้2-banner-สติกเกอร์กันปลอม.jpg

สติกเกอร์กันปลอม (Security Sticker) ทนน้ำและความร้อนได้ดี คุณสมบัติพิเศษของกันปลอม (VOID) คือทิ้งลายตัวอักษรไว้หากมีการลอกสติกเกอร์ออก ส่วนของกันปลอม (เปลือกไข่/Temper-proof) นั้น ฉีกแล้วจะทิ้งเศษเป็นริ้วๆเหมือนเปลือกไข่บนพื้นผิววัสดุและจะไม่สามารถแงะออกได้

voida.jpg

เนื้อกันปลอม

รายละเอียด

แก้-ตารางสติกเกอร์กันปลอม.png

รีวิวงานคุณภาพจากลูกค้าโรงพิมพ์

bottom of page