top of page
*คลิกที่ภาพสำหรับรายละเอียดสินค้า
สติกเกอร์กันปลอม (Security Sticker) ทนน้ำและความร้อนได้ดี คุณสมบัติพิเศษของกันปลอม (VOID) คือทิ้งลายตัวอักษรไว้หากมีการลอกสติกเกอร์ออก ส่วนของกันปลอม (เปลือกไข่/Temper-proof) นั้น ฉีกแล้วจะทิ้งเศษเป็นริ้วๆเหมือนเปลือกไข่บนพื้นผิววัสดุและจะไม่สามารถแงะออกได้
125.jpg
bottom of page