top of page
แก้2-banner-สินค้าอื่นๆ.jpg

เรายังมีจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น ทองเค และกระดาษกล่องอลูมิเนียมฟอยล์ 300-323 แกรม เพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์สวยงาม อย่างเช่น กล่องไวน์ เครื่องดื่ม กล่องเครื่องสำอาง และกล่องสินค้าทุกชนิด โดยเรายังจำหน่ายแป้งพ่นแห้ง และสเปรย์กันกาวคุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากอังกฤษ และญี่ปุ่นอีกด้วย

รายละเอียด

แก้2-ตารางสติกเกอร์อื่น-ๆ.png

รีวิวงานคุณภาพจากลูกค้าโรงพิมพ์

bottom of page