top of page

สินค้าอื่นๆ (Other products) เรายังมีจำหน่ายทองเค และกระดาษกล่องอลูมิเนียมฟอยล์ 300-323 gram เพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์สวยงาม เช่น กล่องไวน์ เครื่องดื่ม กล่องเครื่องสำอาง และกล่องสินค้าทุกชนิด

เรายังมีจำหน่ายแป้งพ่นแห้งและสเปรย์กันกาวคุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากอังกฤษและญี่ปุ่นอีกด้วย 

สเปรย์ซิลิโคน.jpg
bottom of page