top of page

ส่งทั่วไทย ไม่ต้องหวั่น เราจัดให้!

ข่าวดีสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ส.ไทยสงวนอุปกรณ์การพิมพ์ ได้เล็งเห็นความต้องการใช้สติ๊กเกอร์คุณภาพของเราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าต่างจังหวัด และเราได้ขยายพื้นที่การบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้นผ่านขนส่งเอกชน

พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพในการดูแลการแพ๊คสติ๊กเกอร์ม้วน/แผ่นและขนส่งลูกค้าต่างจังหวัดมากว่า 20 ปี ท่านจึงสามารถวางใจว่าสติ๊กเกอร์จะถูกส่งถึงโรงพิมพ์ของท่านอย่างปลอดภัย ท่านสามารถแจ้งชื่อขนส่งเอกชนที่ท่านมีใช้บริการ และทางบริษัทฯจะดำเนินการให้ เพื่อให้สติ๊กเกอร์คุณภาพสามารถส่งถึงมือท่านส่งให้ท่านรวดเร็วทันใช้งานค่ะ Line Id :sts4938, Email : stssticker@yahoo.co.th

#สตกเกอรฉลาก #สตกเกอรพพ #สตกเกอรกนนำ #กระดาษสตกเกอร #สตกเกอรpvc

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook
bottom of page